Janny Braks
ERGOTHERAPIE

Kinderergotherapie

Voor kinderen en jongeren bij wie het spelen
en leren van dagelijkse handelingen niet vanzelf gaat.


Janny Braks Ergotherapie probeert kinderen in staat te stellen om dagelijkse activiteiten zo goed en zelfstandig mogelijk en met plezier uit te kunnen voeren en daarbij voorwaarden te scheppen voor verdere ontwikkeling van de vaardigheden.
De activiteiten waar het kind moeite mee heeft, worden zo praktisch mogelijk aangepakt.

Als kindergotherapeut richt ik me op activiteiten op het gebied van:

Als ZELF doen en MEEdoen niet vanzelf gaat thuis, op school of in de groep


Doelgroep

Werkwijze en Behandeling

Janny Braks Ergotherapie verricht onderzoek en observatie, geeft behandeling, begeleiding, advies en instructie naar aanleiding van een hulpvraag van het kind of zijn/haar omgeving.
Hierbij staat voorop dat het kind positieve ervaringen opdoet bij de dagelijkse activiteiten die voor hem/haar belangrijk zijn zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
De ergotherapie wordt afgestemd op de interesse en mogelijkheden van het kind en zijn/haar omgeving.

Tijdens de ergotherapie-behandeling worden vaardigheden aangeleerd, verbeterd of op een andere manier aangeleerd.
Indien nodig worden hulpmiddelen en aanpassingen geadviseerd.
Daarnaast geeft de ergotherapeut advies en instructie aan het kind en mensen die bij het kind en het probleem betrokken zijn zoals ouders/verzorgers, leerkracht/ groepsleiding om het dagelijks functioneren zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Samenwerking met ouders/verzorgers, school/groepsleiding, paramedici en arts(en) is vanzelfsprekend bij Janny Braks Ergotherapie.
Behandelingen vinden plaats op de praktijk in Uden.
Indien dit de behandeling ten goede komt is een huisbezoek of schoolbezoek mogelijk.

Vergoeding en verwijzing

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Uw kind heeft recht op 10 uur ergotherapie per jaar. U kunt terecht met een verwijzing van de (huis)arts.
Twijfelt u of Janny Braks Ergotherapie iets voor uw kind kan betekenen, neem dan contact op met mij.

Aanmelden voor kinderergotherapie

Hier kunt u lezen hoe u uw kind kunt aanmelden bij Janny Braks Ergotherapie

Afspraak maken of meer informatie

E: info@jannybraks-ergotherapie.nl
T: 06-43129511

copyright © 2015
Janny Braks Ergotherapie


Aanmelden

kinderen

veterstrikken

spelen

schrijven

techniek

© www.mijn-eigen-website.nl (design)