Janny Braks
ERGOTHERAPIE

Wie ben ik?

Ik ben een ergotherapeut met ruim 25 jaar ervaring in de (kinder)revalidatie en het regulier en speciaal onderwijs.
Mijn expertise ligt hierbij op het gebied van oefenen van zelfverzorging, rolstoelrijden, speladvies, aanleren van (schoolse) vaardigheden, geven van schrijftraining, coachen en instrueren van ouders en leerkrachten/groepsleiding en adviseren van hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen in het kader van WMO, UWV, ZV en het geven van workshops en lezingen.

Daarnaast ben ik sinds enkele jaren werkzaam als ergotherapeut(-adviseur) op het gebied van letselschade. Mijn expertise ligt hierbij op het gebied van analyseren van problemen in de woon-, werk- of schoolsituatie en adviseren op het gebied van wonen, werken, vervoer en zelfredzaamheid.

Ik heb diverse cursussen, workshops en studiedagen gevolgd en neem deel aan regionale en landelijke intervisie-bijeenkomsten. Ik ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister.

Afspraak maken of meer informatie

E: info@jannybraks-ergotherapie.nl
T: 06-43129511

copyright © 2015
Janny Braks Ergotherapie

janny


logo-en
logo-kwaliteitsregister

© www.mijn-eigen-website.nl (design)